ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Noutăți
ATELIER DE LUCRU LA CNPF
26.12.2017
Recent, Comisia Națională a Pieței Financiare, în colaborare cu Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, a organizat un atelier de lucru cu invitarea participanților profesioniști ai pieței financiare nonbancare, în cadrul căruia au fost prezentate concluziile Raportului național de evaluare a riscurilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului, elaborat în temeiul Hotărârii Guvernului nr.697 din 09.10.2015 și a Planului de acțiuni privind reducerea riscurilor în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și finanțării terorismului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.791 din 11.10.2017.
Reprezentanții Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor au subliniat importanța conjugării eforturilor instituţiilor statului şi a societăţii civile, prin realocarea eficientă a resurselor şi identificarea acţiunilor prioritare pentru a reduce riscurile în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului pe teritoriul Republicii Moldova...
detaliat
DE SĂRBĂTORI - LA ȘCOALĂ
21.12.2017
În virtutea circumstanțelor, angajații CNPF n-au trecut de o habă de vreme pe la bunii lor amici de la școala auxiliară nr.4 din satul Congaz de prin părțile Comratului. Și iată că în toiul sărbătorilor de iarnă au mers  într-acolo. Pregătind modestele daruri  ( căci cine vine în  ospeție cu mâinile goale?),   ei au aflat de la directoarea instituției Sofia Diacov că încă un grup de absolvenți ai școlii a plecat să-și continue studiile în alte părți. Și că cei 61 de elevi rămași  sunt sincer  bucuroși de oaspeți, indiferent de e sărbătoare sau ba. Fiindcă pentru aceste suflete candide contează extrem de mult nu atât cadoul, cât atenția și faptul că sunt auziți și înțeleși. Nimeni n-a  pus la îndoială afirmațiile dnei Diacov, ce muncește aici de circa 47 de ani, mai cu seamă că ajunși la fața locului, toți s-au convins de veridicitatea spuselor ei...
detaliat
Campania de informare
   
În atenția acționarilor băncilor și companiilor de asigurări:


În perioada 18 decembrie 2017 – 23 februarie 2018 Comisia Națională a Pieței Financiare desfășoară campania de informare publică pentru acționarii băncilor și companiilor de asigurări care are drept scop verificarea și confirmarea integrității înscrierilor din registrele deținătorilor de valori mobiliare asupra acțiunilor deținute.


În scopul verificării și confirmării dreptului de proprietate asupra acțiunilor deținute în bancă și/sau compania de asigurări, Comisia Națională solicită acționarilor să colaboreze cu instituțiile responsabile (Comisia Națională a Pieței Financiare, deținătorii de registre, banca, compania de asigurări) pentru clarificarea și întreprinderea măsurilor necesare.

Pentru detalii apelați: 0 800 000 17
Proiectul TWINNING

Uniunea Europeană susține dezvoltarea sistemului de supraveghere bazată pe riscuri pentru participanții pieței financiare nebancare din Moldova

 

Uniunea Europeană a lansat un nou Proiect Twinning în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a pieței financiare nebancare din Moldova. Ședința de lansare a Proiectului Twinning a avut loc la data de 30 octombrie 2015, cu participarea reprezentanților de nivel înalt de la Delegația UE în Moldova, Guvern și administrația publică din Polonia și Moldova.

Proiectul Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, finanțat de Uniunea Europeană, va fi implementat de către Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară (KNF) în beneficiul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), responsabilă pentru supravegherea pieței financiare nebancare din Moldova.

Proiectul Twinning va acorda asistență CNPF la consolidarea capacităților sale operaționale și instituționale de supraveghere și reglementare a sectorului pieței de capital și a fondurilor de investiții, sectorului companiilor de asigurări precum și cel al asociațiilor de economii și împrumut (uniunile de credit) și fondurilor de pensii.

Partenerii din Polonia și Moldova, cu sprijinul financiar din partea UE, vor lucra împreună pentru a dezvolta un cadru eficient de reglementare și supraveghere în Moldova.

Pe parcursul a 2 ani de implementare a proiectului, experții de la KNF, cu sprijinul financiar din partea UE, vor acorda asistență partenerului Moldovean în domeniul elaborării unui sistem de supraveghere în bază de riscuri pentru participanții de pe piața financiară nebancară întru asigurarea stabilității și siguranței acestui sector și întru îmbunătățirea rolului său în economia națională.
Pe durata Proiectului Twinning un accent specific va fi pus pe elaborarea și implementarea Sistemului de supraveghere în baza riscurilor de către CNPF precum și alinierea la acquis-ul UE și implementarea celor mai bune practici UE cu privire la supravegherea piețelor financiare nebancare. O metodologie și standarde mai bune de supraveghere a piețelor financiare nebancare inclusiv piața de capital, asigurările, fondurile de pensii și uniunile de credit din Moldova, aliniate la acquis-ul UE relevant și cele mai bune practici, vor permite o aplicare mai eficientă și asigurată a sistemului de supraveghere bazat pe prognozarea și evaluarea riscurilor. În consecință, piața financiară nebancară bine-funcțională din Moldova va contribui la creșterea economică, precum și la securitatea și stabilitatea generală a participanților de pe piața financiară nebancară.

detalii
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587360