ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Date istorice
Conducerea
Regulamentul CNPF
Management financiar si control
Structura
Posturi vacante
Galerie foto
Contacte
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Despre CNPF | Date istorice Pagina de start Printeaza

Date istorice

Date istorice


Comisia Naţională a Pieţei Financiare (C.N.P.F.) a fost instituită în conformitate cu cu Legea nr.129-XVI din 7 iunie 2007 „Cu privire la modificarea şi completarea  Legii nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare”, prin fuziunea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare a  Inpectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova. Competenţele de reglementare şi supraveghere ale C.N.P.F. s-au extins pe segmentele pieţei financiare nebancare, inclusiv: piaţa valorilor mobiliare, piaţa asigurărilor, sectorul microfinanţării, care pînă la momentul fuziunii au fost exercitate de autorităţile de stat menţionate mai sus, fiecare avînd istoria activităţii sale.
           
           1.Primele documente oficiale privind piaţa de capital şi autoritatea de stat pentru reglementarea pieţei valorilor mobiliare se datează cu 4 februarie 1992 - Decretul nr.13 al Preşedintelui Republicii Moldova,  „Despre Regulamentul provizoriu cu privire la piaţa hîrtiilor de valoare şi la bursa de valori în Republica Moldova” şi 13 octombrie 1992 - Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.668 „Cu privire la instituirea Comisiei republicane pentru piaţa hîrtiilor de valoare.
În anul 1993, prin Hotărîrea Guvernului RM, Comisia republicană a fost reorganizată în Comisia de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare pe lîngă Ministerul Finanţelor al RM, iar un an mai tîrziu, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.529 din 20 iulie 1994 , a fost reorganizată în organizaţie de stat cu statut permanent – Comisia de Stat pentru paiţa hîrtiilor de valoare pe lîngă Guvernul Republicii Moldova (CSPHV).

Din martie 1995 activitatea Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare s-a desfăşurat ca structură separată cu aparat executiv. Competenţa ei se stabilise prin Legea cu privire la piaţa hîrtiilor de valoare şi Bursele de valori şi Regulamentul Comisiei, aprobat de Guvernul Republicii Moldova. În componenţa Comisiei de Stat intrau 11 comisionari o parte a cărora, inclusiv preşedintele şi locţiitorii lui, activau ca funcţionari permanenţi, iar ceilalţi membri ai Comisiei reprezentau organele economice de resorţ – Cancelaria de Stat a Guvernului Republicii Moldova, Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Ministerul Privatizării şi Administrării Proprietăţii de Stat şi Banca Naţională a Moldovei.

În calitate de membri ai Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare în diferite perioade au activat:


Dl Valentin Cunev– viceprim-ministru al RM
Dl Oleg Grasnojon – viceministrul finanţelor RM 
Dl Ursu Dumitru – prim-viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei 
Dna Margarint Marina – şef al secţiei organizare şi control asupra pieţei hîrtiilor de valoare a Ministrului Finanţelor al RM 
Dl Palii Ion – viceministru al economiei 
Dl Pascal Vera – viceministru al agriculturii şi alimentaţiei 
Dl Tverdohleb Pentru – prim-adjunct al directorului general al Departamentului de Stat pentru Privatizare 
Dl Bulgac Constantin – preşedintele Consiliului de administrare a Băncii de Economii a Moldovei 
Dl Cojuhari Pavel – director al Controlului de studiere a problemelor pieţei pe lîngă Ministerul Economiei
        Dna Zaporojanu Lidia – şef-adjunct al direcţiei legislaţiei a Ministerului Justiţiei. 
Dl Cucu Vasile – şeful secţiei economice şi finanţe a Cancelariei de Stat a RM 
Dl Gudîm Anatol – prim-viceministru al economiei 
Dl Cucu Andrei – prim-viceministru al privatizării şi administrării proprietăţii de stat 
Dl Luchian Nicolae – viceministru al finanţelor 
Dna Savin Nina – şef al direcţiei resurse creditare şi operaţii de piaţă la Banca Naţională a Moldovei 
Dl Mihai Manoli – viceministru al finanţelor 
Dl Munteanu Ion – viceministru al economiei 
Dl Gorea Alexandru – şeful direcţiei economie a Cancelariei de Stat 
Dl Filat Vladimir – directorul general al departamentului privatizării şi administrării proprietăţii de stat pe lîngă Ministerul Economiei şi Reformelor

Cu exercitarea atribuţiilor permanent:

Dl Hîncu Ion – preşedinte al CSPHV 
Dl Călcîi Gheorghe – vicepreşedinte al CSPHV 
Dl Balaur Ion – vicepreşedinte al CSPHV 
Dl Gherman Artur – preşedinte al CSPHV 
Dl Captari Victor – vicepreşedinte al CSPHV
        Dl Munteanu Gheorghe – membru al CSPHV 
Dl Plămădeală Vasile – membru al CSPHV 
Dna Bunu Ludmila – membru al CSPHV 
Dna Dosca Nina – membru al CSPHV

Nivelul inferior celui descris mai sus este aparatul executiv sau Direcţia executivă a CSPHV, care a fost compusă din 5 direcţii:

  ◊  Politica pieţei de capital, metodologie şi acte normative;
  ◊  Licenţiere şi reglementare a pieţei hîrtiilor de valoare;
  ◊  Supraveghere şi inspectare a pieţei hîrtiilor de valoare;
  ◊  Monitoring, economie şi finanţe ;
  ◊  Administrare şi instruirea cadrelor ; 

În componenţa Direcţiei Executive activau 35 de persoane conform statelor. Finanţarea direcţiei executive a Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare se efectua din contul mijloacelor bugetare şi încasărilor de la taxele încasate în urma înregistrării hîrtiilor de valoare, instruirea şi atestarea participanţilor pieţei hârtiilor de valoare.

La nivel înalt de stat a fost menţionat faptul, că drept rezultat al măsurilor întreprinse de către membrii Comisiei de stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare în perioada respectivă, au fost realizate o serie de sarcini principale ale privatizării în masă, printre care sunt crearea premiselor pentru dezvoltarea pieţei valorilor mobiliare şi formarea păturii de proprietari privaţi (acţionari). Instrumentele financiare constituite ca rezultat al privatizării în masă au predeterminat dezvoltarea ulterioară a pieţei valorilor mobiliare corporative în Republica Moldova. Conform Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.50 din 18 februarie 1994 „Cu privire la formarea infrastructurii privatizării”, în scopul accelerării şi asigurării realizării programului de privatizare, au fost create primele fonduri de investiţii şi companii fiduciare. Conform datelor oficiale, în programul de privatizare în masă au participat nemijlocit sau prin intermediul fondurilor de investiţii şi al companiilor fiduciare cca. 3,1 mil. de cetăţeni, ce constituie 89 la sută din numărul total de proprietari ai bonurilor patrimoniale. Privatizarea în masă în Republica Moldova a devenit un proces real şi ireversibil. Ritmurile privatizării proprietăţii au crescut considerabil, ceea ce a constituit o premisă majoră pentru realizarea obiectivului strategic - restructurarea economiei naţionale.

Anul 1998 a fost unul remarcabil în istoria instituţiei prin faptul, că a fost aprobată Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 (în vigoare de la 04.03.1999) „Privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare", în conformitate cu care a fost instituită autoritatea autonomă a administraţiei publice pentru reglementare, supraveghere şi control asupra respectării legislaţiei pe piaţa valorilor mobiliare şi activităţii participanţilor la ea. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare devine succesoarea Comisiei de Stat pentru piaţa hîrtiilor de valoare, este persoană juridică, dispune de ştampilă cu imaginea stemei de stat şi cu denumirea sa. Autoritatea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare se exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare este un organ colegial compus din cinci membri, inclusiv preşedintele, vicepreşedintele şi trei membri. Organul de conducere este alcătuit din preşedinte şi vicepreşedinte şi trei membri. Funcţia de membru al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare poate avea numai persoanele ce au o vechime de muncă în domeniul bancar, financiar sau economic de cel puţin 10 ani. Membrii Comisiei Naţionale se desemnează prin mandate cu termene diferite, astfel ca în fiecare an să expire mandatul unuia dintre membri. Preşedintele se desemnează pe termen de 7 ani, Vicepreşedintele – pe 6 ani, un membru – pe 5 ani, al doilea membru - pe 4 ani; al treilea membru - pe 3 ani. Prin Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr.475-XIV din 30.06.1999 au fost desemnaţi primii 5 membri ai Comisie Naţionale a Valorilor Mobiliare:

  Dl Gheorghe Călcîi       – Preşedinte al CNVM
  Dl Artur Gherman        – Vicepreşedinte al CNVM
  Dna Marina Margarint  – membru al CNVM
  Dl Oleg Popa               – menbru al CNVM
  Dl Guja Sergiu             – membru al CNVM

Ulterior componenţa CNVM a fost modificată prin hotărîri ale Parlamentului RM, în conformitate cu care pe parcursul anilor 2000-2006 au fost desemnaţi:

  Dl Robu Ion –Preşedinte al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.1185-XV din 04.07.2002);
  Dl Dumitru Ursu - Preşedinte al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM nr. 83-XVI din 20.04.2006);
  Dl Vasile Pentelei – Vicepreşedinte al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr. 22-XV din 17.02.2005);
  Dl Balaur Ion – Vicepreşedinte CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.1510-XV din 06.12.2002);
  Dna Stanciu Nadejda – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.921-XIV din 12.04.2000);
  Dl Ghenadie Ciobanu – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.1510-XV din 06.12.2002);
  Dl Ghenadie Bacaliuc – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.258-XV din 15.07.2004);
  Dl Iurie Ţîrdea – membru al CNVM (Hotărîrea Parlamentului RM Nr.181-XVI din 28.07.2005).

Direcţia Executivă a CNVM a fost structurată în departamente, secţii, agenţii teritoriale în conformitate cu Regulamentul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare:

  ◊  Departamentul metodologie şi analiză;
  ◊  Departamentul emitenţi;
  ◊  Departamentul juridic;
  ◊  Departamentul investiţii colective;
  ◊  Departamentul operaţiuni de piaţă;
  ◊  Departamentul relaţii publice şi internaţionale;
  ◊  Departamentul administrativ – organizatoric;
  ◊  Agenţii teritoriale.

Structura şi statele de funcţiuni ale Direcţiei Executive a CNVM au fost modificate de mai multe ori, astfel încît în diferite perioade în cadrul ei au activat de la 72 pînă la 104 de angajaţi.

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare s-a afirmat în calitate de autoritate de stat, împuternicită de a execita reglementarea, supravegherea şi controlul asupra pieţei valorilor mobiliare şi a participanţilor la ea, continuînd realizarea scopurilor şi strategiilor sale prin dezvoltarea şi perfecţionarea bazei juridice, administrative şi financiare. Ea a consolidat eforturile participanţilor profesionişti în domeniu şi reprezentanţilor structirilor statale întru dezvoltarea unei pieţi de capital moderne, asigurînd controlul riguros al respectării legislaţiei.

Pe 7 iunie 2007 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea nr.129-XVI pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192 - XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în conformitate cu care a fost instituită Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

De rînd cu Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în componenţa Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare a intrat şi efectivul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor şi Fondurilor Nestatale de Pensii şi a Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor de pe lîngă Ministerul Finanţelor al RM, care s-au reorganizat prin absorbţie la Comisia Naţională a Pieţei Financiare în iulie-august 2007.


2. Autoritatea de Supraveghere a Asigurarilor din Republica Moldova a fost instituita prin Hotararea Guvernului nr. 296 din 12.06.1991, fiind creat Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor pe langa Ministerul Finantelor. Ulterior, Legea nr. 1508-XII din 15.06.1993 cu privire la asigurari si Regulamentul, structura si personalul scriptic aprobat prin Hotararea Guvernului Republicii Moldova nr. 77 din 08.02.1996 au stabilit principiile si atributiile de baza ale Serviciului de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor. In rezultatul aprobarii de catre Parlamentul Republicii Moldova a Legii nr. 329 – XIV din 25.03.1999 cu privire la fondurile nestatale de pensii, Serviciul de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor devine Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Asigurarilor si Fondurilor Nestatale de Pensii care avea drept sarcina de baza supravegherea activitatii de asigurare in Republica Moldova, garantarea protectiei intereselor legitime ale asiguratilor si respectarea legislatiei in domeniul asigurarilor de catre participantii pietei serviciilor de asigurare. Statele de personal ale Inspectoratului includeau 10 functionari publici, repartizati în 2 secţii: Secţia control şi Secţia analiză şi evidenţă

3. Serviciul supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor a activat în baza Hotărîrii Guvernului RM Nr.719 din 28.06.2004 “Despre perfecţionarea cadrului de supraveghere a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor”, aprobată în scopul fortificării stabilităţii financiare şi consolidării sistemului de microfinanţare prin asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor, neadmiterii riscurilor excesive în sistem, inclusive minimizării riscului pierderilor economiilor cetăţenilor membri ai asociaţiilor, corelării actelor normative în vigoare cu cerinţele actuale privind reglementarea şi suprave gherea activităţii asociaţiilor în vederea atingerii obiectivelor menţionate, precum şi întru executarea prevederilor art.6 al Legii nr.1505-XIII din 18 februarie 1998 privind asociaţiile de economii şi împrumut ale cetăţenilor. În statele de personal ale Serviciului supravegherii de stat a activităţii asociaţiilor de economii şi împrumut ale cetăţenilor se numărau 10 persoane, iar structura includea 2 secţii: Secţia control şi Secţia analiză şi evidenţă.  SUS  

Ultima actualizare: 19.03.2008
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587329