ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
16.11.2017

MEMORANDUM PENTRU PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

CONFERINȚĂ REGIONALĂ LA CHIȘINĂU

Recent hotelul Radisson Blu Leogrand a găzduit un eveniment de importanță majoră pentru participanții pieței de asigurări din Republica Moldova- Conferința regională de asigurări. Organizat de XPRIMM cu sprijinul oficial al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare din Moldova, Biroului Naţional al Asigurătorilor de Autovehicule din Moldova şi altor parteneri, evenimentul a adunat mai bine de 100 de participanți, veniți din 10 țări, reprezentanți ai companiilor de asigurări și  de brokeraj în asigurări, cât și ai autorităților de profil.  Experți din Moldova, România, Rusia, Cehia, Olanda, Germania, Polonia Croația, Macedonia și Slovenia au venit la Chișinău pentru a pune în discuție aspecte de bază ale activității pieței de asigurări și brokeraj din țara noastră, starea de lucruri privind sectorul de asigurări din regiune și multe alte aspecte.
În cuvântul său inaugural preşedintele CNPF Valeriu Chiţan a constatat că sectorul de asigurări din Europa Centrală şi de Est parcurge  actualmente un proces de reformare pe partea de reglementare şi pe cea operaţională, cu noi exigenţe şi provocări, fiind vorba de o tranziţie către euroconformare şi bunele practici. Referindu-se la piața de asigurări din Republica Moldova Domnia sa a specificat că...„ fiind  una în curs de dezvoltare, este marcată în continuare de preponderenţa asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto - asigurările RCA şi Carte Verde”, exemplificând: „În 2016, din totalul portofoliului de asigurare de aproximativ 1,35 mlrd. lei, sub 50 la sută au reprezentat asigurările RCA, respectiv: RCA internă – cu o cotă de aproximativ 25% sau peste 325 mil. lei prime brute subscrise, în creştere cu 30 la sută faţă de anul 2015; Carte Verde – cu o pondere de 23% sau 310 mil. lei prime brute subscrise, în creştere cu aproape 13 % faţă de anul 2015”. Președintele CNPF a  atras atenția, că din cauza imaturităţii pieţei şi a mai multor factori, inclusiv socio-economici şi umani, nivelul redus de trai al cetăţenilor, precum şi lipsa culturii asigurărilor și în acest an se păstrează aceeași tendință. Dl. Valeriu Chițan a mai subliniat: „ în contextul Acordului de Asociere RM-UE, autoritatea naţională de reglementare stăruie asupra relansării pieţei de asigurări prin promovarea unui set de instrumente aferente. Principalele direcţii de dezvoltare în acest sens sunt: alinierea supravegherii şi administrării riscurilor la standardele regimului de Solvabilitate II, aplicarea unui cadru procedural armonizat la rigorile UE şi implementarea cadrului de rezoluţie, pentru a interveni timpuriu  şi prompt în anticiparea crizelor financiare cu minimizarea efectelor acestora”. Dl. Președinte Chițan şi-a exprimat certitudinea că piaţa autohtonă  de asigurări are perspective pentru o dezvoltare gradual ascendentă, iar realizarea acestui deziderat este în funcţie de eficacitatea politicilor coerente de reglementare, relevanţei şi calităţii cadrului normativ, implicit, supravegherea eficientă şi mediul concurenţial adecvat. În acest sens, CNPF se va dedica în continuare implementării proiectelor de asistenţă cu Banca Mondială şi Uniunea Europeană, care au scopul de a eficientiza cadrul de funcţionare a pieţei de asigurări, în centrul atenţiei având protecţia consumatorilor de servicii financiare, îmbunătăţirea transparenţei, a situaţiei financiare şi guvernanţei corporative a entităţilor.
Un tablou de ultimă oră al pieței de asigurări din Republica Moldova a fost creionat în cadrul Conferinței de Svetlana Lupașcu, director al Direcţiei generale supraveghere asigurări CNPF, care a familiarizat asistența cu unele date statistice: astăzi în Moldova activează 16 companii şi 72 de reprezentanţi ai instituţiei brokerilor de asigurare. În anul 2016, societăţile de asigurare au încasat prime brute subscrise în sumă de 1,5 mlrd. lei şi au achitat despăgubiri în valoare de 560 mil. lei. Capitalul statutar total al companiilor este de 520 milioane lei. Activele totale au atins cifra de 3,2 miliarde lei, iar rezervele – 1,4 mil. lei. Profitul pieţei de asigurări pentru anul 2017 este estimat la 110 milioane lei. În opinia Svetlanei Lupaşcu anul  2018 va fi unul al provocărilor, deoarece Comisia Națională a Pieței Financiare îşi propune să elaboreze două legi noi în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto, să sporească gradul de conştientizare vizând regimul de supraveghere prudențiala Solvency II, să amelioreze exigențele faţă de asigurători şi să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asigurări facultative.
În luarea sa de cuvânt Cornel Coca Constantinescu, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară din România, a atras atenția că industria de asigurări din România este una emergentă  ceea ce garantează o bună perspectivă de evoluare, venind cu un exemplu concludent: „În România asigurările de viaţa reprezintă 18% din totalul primelor brute subscrise, în Republica Moldova  acest indicator este de 6%, în timp ce media europeană este de peste 60%”. Tot Domnia sa a mai precizat că densitatea medie a asigurărilor pe cap de locuitor în România constituie 104 euro, iar în R. Moldova – aproximativ 19 euro, în timp ce media europeană este egală cu 200 de euro pe cap de locuitor. Este și acesta un prilej pentru meditații și de căutare a  soluțiilor optime pentru atingerea obiectivelor scontate.
  
  
  
  
  


Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
08.11.2017

Comisia Naţională a Pieţei Financiare anunţă angajarea personalului pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7442989