ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
16.11.2017

MEMORANDUM PENTRU PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 1 septembrie 2015 la Chișinău  a fost dat startul Proiectului Twinning, implementat de  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia  (KNF )  în beneficiul CNPF. Întitulat „Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, Proiectul în cauză a fost finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI).
În procesul transpunerii în fapt a agendei Proiectului,  colegii din Republica Moldova și Polonia au conlucrat într-o coeziune profesională  și funcțională de cooperare, la elaborarea unui cadru de reglementare și supraveghere eficientă, corespunzător acquis-ului UE și celor mai bune practici internaționale, cu scopul sprijinirii funcționării calitative a pieței financiare nebancare locale.
Activitățile proiectului s-au desfășurat sub formă de misiuni pe termen scurt (61 la număr)  ale experților  , în cadrul  cărora au fost abordate  multiple subiecte.  Unele misiuni s-au desfășurat  în parteneriat cu specialiștii Fondului de Garantare a Băncilor din Polonia, Fondului de Garantare a Asigurărilor, precum și ai Depozitarului  Central al Hârtiilor de Valoare din Polonia, ei având o  bogată experiența teoretică și practică, dar și o bază strâns corelată cu un anumit subiect al activității proiectului. Pe durata desfășurării proiectului la Chișinău au fost delegați 86 de experți.
Pe parcursul  implementării proiectului au fost convenite diverse modalități de realizare a activităților- ateliere de lucru, consultări, accentul fiind pus pe  transferul de know-how, pe experiență, pe lecții bazate pe bunele  practici și pe acquis-ul UE privind supravegherea pieței financiare nebancare. Recomandările relevante, materialele aferente atelierelor de lucru, liniile directoare, rapoartele de revizuire și documentele de lucru au fost  elaborate și prezentate CNPF pentru a fi utilizate în scop de supraveghere.
Pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului Twinning au fost dezbătute patru componente: Componenta1-Consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF. Activitățile au vizat în mod special revizuirea și evaluarea legislației care stabilește mandatul și domeniile de supraveghere ale CNPF, precum și revizuirea  capacităților CNPF în domeniul supravegherii prudențiale, inclusiv datele privind piața, sistemul de supraveghere electronică și procedurile de supraveghere. E de notat că din septembrie 2015 și până la finele anului au fost desfășurate 7 activități în cadrul acestei componente, iar per ansamblu-17 activități.    
Obiectivul Componentei 2- Piața de capital și organismele de plasament colectivb în valori mobiliare (OPCVM)- viza posibilitățile Comisiei Naționale de a supraveghea și reglementa piața de capital și sectorul OPCVM. În acest sens, a fost revizuit   cadrul legislativ autohton de profil,  comparativ cu actele legislative relevante  ale UE privind piața de capital din sfera de aplicare a societăților de investiții și organismelor de plasament colectiv-cerințele posttranzacționare, infrastructura pieței, prospectul de control și procesul de aprobare, abuzul de piață și supravegherea tranzacțiilor, transparența pieței, aspectele tranzacțiilor de preluare, precum și schema de compensare a investitorilor, în context fiind examinat  cadrul legislativ moldav privind ofertele publice și admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare pe piața reglementată. Menționăm că   componentei II au fost dedicate 25 de activități.
Componenta 3: Companiile de asigurări a avut drept obiectiv revizuirea abilităților CNPF de supraveghere și reglementare a sectorului companiilor de asigurări. Pe parcurs au fost desfășurate activitățile dedicate elaborării standardului minim pentru sistemul de avertizare timpurie pentru asigurători și supravegherea bazată pe risc a acestor entități, elaborării planurilor de intervenție pentru companiile de asigurări, consolidarea protecției consumatorilor și arbitrajul în  asigurări, revizuirea cerințelor minime privind documentele interne în domeniul asigurărilor, cele de raportare, schemele de garantare cu implicarea responsabilității persoanelor terțe în cazul automobilelor și analiza business-planului companiei de asigurări,  adițional, fiind organizat un seminar aparte privind istoria și obiectivele regimului de Solvabilitate II. Per total, această componentă a fost examinată în cadrul a 15 activități.
Componenta 4 a avut în prim plan asociațiile de economii și împrumut și fondurile de pensii, iar  obiectivul ei l-a constituit consolidarea atribuțiilor CNPF de supraveghere și reglementare a asociațiilor de economii și împrumut și sectorul fondurilor de pensii. În cadrul acestei componente experții polonezi au organizat un atelier de lucru privind sistemul indicatorilor de avertizare timpurie și principiile de supraveghere a cooperativelor/uniunilor de credit din Polonia. Unele activități au fost dedicate, în special,  fondurilor de garantare a economiilor și fondurilor de lichidități pentru cooperativele/uniunile de credit, cerințele de raportare pentru ele și instituțiile de microfinanțare. În ceea ce privește sectorul fondurilor de pensii, a fost efectuată o revizuire a legislației secundare în domeniul de aplicare a reglementărilor generale privind problemele aferente pensiilor investiționale și oferite recomandări privind inspecțiile la aceste entități. Pentru elucidarea subiectelor acestei componente au fost organizate 8 activități, iar în decursul a doi ani de implementare a proiectului Twinning s-au desfășurat 65 de activități.
De asemenea, au fost organizate 5 vizite de lucru ale specialiștilor CNPF  la  Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, ele fiind dedicate aspectelor practice aferente de supravegherii piețelor financiare nebancare, mai cu seamă, supravegherea bazată pe riscuri a  participanților pieței de capital și organismelor de plasament colectiv, supravegherea bazată pe riscuri a companiilor de asigurări,  practicilor de supraveghere a asociațiilor de economii și împrumut și a fondurilor de pensii.
    
Grație Proiectului Twinning Comisia Națională a Pieței Financiare și-a propus să-și extindă aria obiectivelor prioritare pentru activitatea de viitor, îmbogățind-o cu experiența internațională acumulată, canalizându-și eforturile în direcția elaborării mecanismului complex pentru implementarea reglementării și supravegherii prudențiale, inclusiv a unui sistem de indicatori de alertare rapidă pentru participanții pieței financiare nebancare, a stress-testelor pentru identificarea și gestionarea riscurilor, să-și completeze setul de instrumente aferente depistării fraudelor și abuzurilor pe piața financiară nebancară, să elaboreze și să transpună în fapt acțiuni de urgență ce ar permite participanților profesioniști la piața financiară nebancară să intervină în condițiile depistării riscurilor sistemice, elaborând, de asemenea, și o Matrice a riscurilor pentru piața financiară nebancară,  valabilă chiar și pentru fiecare participant profesionist al ei. 


Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
08.11.2017

Comisia Naţională a Pieţei Financiare anunţă angajarea personalului pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7443003