ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
16.11.2017

MEMORANDUM PENTRU PREGĂTIREA SPECIALIȘTILOR

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

COMUNICAT INFORMATIV

COMUNICAT INFORMATIV

 

     În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.50/8 din 30.11.2012, începînd cu 01.02.2013, procesarea cererii, contractului și poliței/certificatului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, comunicarea şi transmiterea de către asigurători a informaţiei privind contractele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, precum și a informației privind dosarele de daună asociate acestora în regim on-line către baza unică de date a Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare se va efectua prin intermediul Sistemului Informaţional Automatizat de Stat RCA Data, elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr.133 din 27.02.2012 „Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.

     În aceste condiții, din 01.02.2013 este interzisă perfectarea și eliberarea către asigurați a contractelor și polițelor de asigurare de răspundere civilă auto internă și a certificatelor de asigurare Carte Verde în afara Sistemului informațional automatizat de stat RCA Data.

     Sistemul Informaţional Automatizat de Stat va permite operarea cu informaţii veridice care vor fi utilizate la determinarea exactă a primei de asigurare pe care urmează să o plătească fiecare asigurat în dependenţă de factorii de risc individuali, în special prin sistemul bonus-malus, care are menirea de a acorda reduceri legale de prime pentru conducătorii auto disciplinați și a aplica majorări de prime pentru cei care au produs accidente rutiere din vina lor. Totodată, Sistemul Informațional va permite schimbul de informaţii cu organele afacerilor interne în scopul exercitării funcției de control privind posesia asigurării RCA și Carte Verde. Nu în ultimul rînd, trebuie menționat că răspunderea asigurătorului pentru riscul asigurat va începe din momentul indicat în polița de asigurare, document care urmează a fi emis doar din Sistemul Informațional, fapt ce va permite contracararea fraudelor legate de încheierea contractelor de asigurare cu date anterioare producerii accidentelor rutiere.

     În acest context, în scopul prevenirii situațiilor litigioase în caz de survenire a riscului asigurat, Comisia Națională a Pieței Financiare atrage atenția posesorilor de autovehicule asupra necesității de încheiere a contractelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto doar la sediile și punctele de vînzări autorizate ale asigurătorilor și intermediarilor în asigurări, lista cărora poate fi accesată pe pagina web a autorității de supraveghere www.cnpf.md. Concomitent, posesorii de autovehicule trebuie să solicite ca polița și contractul de asigurare procesate începînd cu 01.02.2013 să fie înregistrate obligatoriu în Sistemul Informațional Automatizat de Stat RCA Data.

Prevederile hotărîrii Comisiei Naționale nr.50/8 din 30.11.2012 nu se răsfrîng asupra contractelor de asigurare încheiate pînă la 31.01.2013, aceste contracte fiind valabile pînă la data sfîrșitului asigurării indicată în polița de asigurare RCA sau certificatul de asigurare Carte Verde.

 

           Comisia Națională a Pieței Financiare.Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
08.11.2017

Comisia Naţională a Pieţei Financiare anunţă angajarea personalului pentru verificarea registrelor deținătorilor de valori mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7442999