ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
24.06.2017

BILANȚURILE TRIMESTRULUI ȘAPTE

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

24.06.2017
BILANȚURILE TRIMESTRULUI ȘAPTE
Recent la Comisia Națională a Pieței Financiare a avut loc ședința Comitetului de monitorizare a proiectului Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, sprijinit de Uniunea Europeană și  implementat cu ajutorul Autorității Poloneze de Supraveghere Financiară (KNF),  în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind rezultatele realizării activităților planificate pentru trimestrul șapte de la lansare.
În debutul întrunirii dl.Valeriu Chițan, Președintele CNPF, a adresat mulțumiri oficialilor Delegației Uniunii  Europene la Chișinău și liderilor de proiect pentru efortul lor în vederea materializării agendei proiectului Twinning, pentru recomandările experților polonezi în vederea fortificării cadrului legislativ din Moldova ce ține de piața financiară nebancară și ajustarea lui la standardele europene, pentru consultanța acordată,  grație căreia  CNPF va veni cu o serie de amendamente  la actele legislative și normative de care se conduce astăzi, menite să eficientizeze activitatea sa și implicit, a pieței financiare nonbancare...
detaliat
22.06.2017
CERINȚE DE RAPORTARE
În această săptămână colegii polonezi și moldavi  au examinat în cadrul atelierelor de lucru desfășurate la Comisia Națională a Pieței Financiare noi subiecte de pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF,  în special, cele ce țin de analiza și elaborarea cerințelor de raportare în scop de supraveghere pentru asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de microfinanțare.
Specialiștilor Comisiei Naționale le-au fost furnizate informații despre sectorul uniunilor de credit și cooperativelor din Polonia, care în esență sunt niște  cooperative financiare deținute  și controlate în mod democratic de membrii săi, gestionate cu scopul de a maximiza beneficiile lor economice prin prestarea serviciilor financiare la prețuri competitive și echitabile. Uniunile  de credit și economii cooperative sunt instituții financiare nonprofit  ce prestează servicii doar membrilor săi, acordând împrumuturi și credite, acceptând depozite  și realizând decontări financiare...
detaliat
08.06.2017
ÎN CENTRUL ATENȚIEI-PROTECȚIA CONSUMATORULUI
Nu este pentru prima dată când în cadrul atelierelor de lucru, desfășurate la CNPF,  se discută tema protecției consumatorului . Activitatea 3.11 a proiectului Twinning, este în totalitate dedicată acestui subiect, în special  unor aspecte ce vizează comunicarea publică, educația și cultura financiară.  Anume despre aceasta s-a vorbit și la ultimul atelier de lucru din această săptămână, desfășurat la Comisia Națională a Pieței Financiare. După cum aveau să specifice experții polonezi, noțiunea de cultură financiară a fost formulată  în anul 2013 de Organizația pentru cooperare și dezvoltare economică (OCDE) și  constă în cunoașterea și înțelegerea conceptelor financiare, a riscurilor și punerea în valoare a abilităților, motivației și încrederii în aplicarea cunoștințelor, capacitatea de a lua decizii eficiente în scopul ameliorării situației financiare a persoanelor fizice  și a societății, pentru participarea la viața economică.
Pornind de la idea că cel mai protejat consumator este cel pregătit, colegii polonezi s-au referit la astfel de modalități de educație financiară, cum ar fi furnizarea informației prin intermediulpaginilor web. În acest sens,  a fost adus exemplul unui proiect al Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF)-site-ul www.many.many.info. El a fost lansat în 2009 și era adresat unui public larg, în special, tinerilor - studenților și elevilor de liceu.  Inițiativa avea scopul de a spori nivelul de cultură financiară a tinerilor...
detaliat
06.06.2017
EXAMINAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI
Recent reprezentanții CNPF au participat la atelierul de lucru Analiza fondului de garantare a economiilor și a fondului de lichidități pentru asociațiile de economii și împrumut, prezentat de experții Autorității de supraveghere financiară ( KNF ) din Polonia. Această activitate se regăsește în componenta IV pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF. Colegii polonezi i-au familiarizat pe specialiștii Comisiei Naționale cu activitatea Fondului de Garanție Bancară (BFG ) din Polonia, misiunea căruia constă în a contribui la securitatea și stabilitatea băncilor și economiilor cooperative și uniunilor de credit  și la   sporirea încrederii în sistemul financiar. De asemenea, șirul de atribuții ale Fondului în cauză presupune colectarea primelor aferente depozitelor și a rezoluției bancare, verificarea informațiilor cu privire la deponenți în sistemele informatice ale băncilor și uniunilor de credit, analiza datelor cu privire la bănci și uniunile de credit, efectuarea evaluării riscurilor de la distanță, rambursarea deponenților asigurați conform  Directivei  UE privind schemele de garantare a depozitelor (DGS), elaborarea planurilor de rezoluție și evaluarea capacității de soluționare a situațiilor de risc. Fondul de Garantare Bancară dispune de  autoritatea de rezoluție deplină, prevăzută de   Directiva UE  privind rezoluția și redresarea instituțiilor bancare ( BRR)....
detaliat
02.06.2017
IARĂȘI SUNĂ CLOPOȚELUL
Școala medie auxiliară nr.4 din satul Congaz  a fost fondată în 1968. Și iată deja pentru a patruzeci și noua oară clopoțelul a vestit pentru elevii de aici încheierea încă a unui an de învățământ. Nu puteam să nu fim și noi în această zi alături de băieții și fetele din școala dată pentru a împărtăși bucuria evenimentului, aducând din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare daruri, urări de bine și sănătate atât elevilor, cât și  colectivului  pedagogic alcătuit din 50 de persoane ce trudesc în această instituție de învățământ.
De patruzeci și șapte de ani lucrează în școala dată Sofia Diacov, ultimii șase – în  calitate de director. Și, după cum avea să ne confeseze, cel mai dificil moment al zilei marcate de ultimul sunet este cel al despărțirii de absolvenți. În acest an 16 elevi vor părăsi locașul din satul Congaz,  pentru a-și continua în altă parte studiile...
detaliat
11.05.2017
Evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut
La 27 aprilie curent reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare au participat la Atelierul de lucru de validare a Studiului privind evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut din Moldova, condus de dl Michael Gannon, expert din cadrul Fundației Ligii Irlandeze a Uniunilor de Credit.
Studiul privind evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut din Moldova a fost elaborat la inițiativa Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă) în Republica Moldova și cuprinde o descriere amplă a sectorului asociațiilor de economii și împrumut, structura și evoluția acestuia, precum și oferă un șir de recomandări pe termen scurt, mediu și lung și pași de urmat pentru dezvoltarea și consolidarea asociațiilor de economii și împrumut  în vederea creșterii accesului la finanțe a populației din mediul rural...
detaliat
25.04.2017
STUDIEM EXPERIENȚA POLONEZĂ
În perioada 19-21 aprilie 2017 la Comisia Națională a Pieței Financiare  s-a desfășurat o nouă rundă de ateliere de lucru a misiunii de experți polonezi în cadrul activității 3.12- Consolidarea protecției consumatorilor și arbitrajul în asigurări, conținută pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF.
Unul din  subiectele abordate în cadrul atelierelor de lucru s-a referit la proiectul de instruire pe termen lung în baza  Centrului  Educațional Pentru Participanții Pieței -CEDUR. De altfel, nu este vorba, cum s-ar putea crede la prima vedere, de un sediu, unde au loc seminarele de instruire. E un logotip, marca CEDUR, ce a fost  a fost creat în anul 2009 la inițiativa KNF ca rezultat al caracterului ciclic al activităților educaționale  demarate cu un an mai devreme, în special, seminarele și atelierele destinate atât participanților profesioniști, cât și celor neprofesioniști ai pieței financiare...
detaliat
14.04.2017
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ANDRIAN CANDU LA CNPF
Astăzi Președintele Parlamentului Republicii Moldova  Domnul Andrian Candu s-a aflat la Comisia Națională a Pieței Financiare pentru a prezenta colectivului noua compnență a Consiliului de administrație  al CNPF, numită ieri de organul suprem legislativ.
Domnia Sa și-a exprimat certitudinea că  dl.Valeriu Chițan, avînd o bogată experiență de activitate în sectorul public și cel privat, precum și o expertiză în materie de finanțe, va face față exigențelor și provocărilor  timpului  și, implicit,   ale pieței financiare. De asemenea, Președintele Legislativului i-a prezentat pe vicepreședinții CNPF Iurie Filip și Nina Dosca, precum și pe membrii Consiliului de administrație Victor Captari și Viorel Miron, concluzionând în final, că efortul conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, îngemănat cu cel al angajaților instituției cu certitudine vor genera impactul așteptat de societate..
detaliat
14.04.2017
SĂRBĂTOAREA NE-A CHEMAT LA DRUM
Interesant lucru: cum suntem în preajma sărbătorilor, nu ne putem găsi astâmpăr, fiind, vorba populară, „cu ochii la cărare”. Și nu ne liniștim, până nu pornim  la drum.  Și de această dată am făcut aceeași cale spre satul Congaz de lângă Comrat, unde ne aștepta o cordială întâlnire cu niște prieteni sinceri, cu suflete neprihănite și ochii plini de bucurie și recunoștință. Ei știu  că de sărbători le vin oaspeți de la Chișinău, cu daruri și cuvinte adresate numai lor, celor 80 de elevi ai școlii auxiliare nr.4. Și nu contează cadoul ca atare. Pentru acești copii mult mai importantă  este vorba bună, zâmbetul venit de la inimă și asigurările de noi întâlniri. Căci atunci când conștientizezi că mai există cineva hăt departe,  tocmai la Chișinău, care se gândește la tine, viața devine mult mai plină de culori și nuanțe...
detaliat
07.04.2017
CONSOLIDAREA PROTECȚIEI CONSUMATORULUI ȘI ARBITRAJUL ÎN ASIGURĂRI
Atelierele de lucru, desfășurate săptămâna curentă  la Comisia Națională a Pieței Financiare, au fost dedicate tematicii privind protecția consumatorului și arbitrajului  în asigurări din cadrul proiectului Twinning.
Noua misiune de experți ai KNF a oferit colegilor din Chișinău un vast material informativ, pornind  chiar de la legislația comunitară, în cazul subiectelor abordate,  ce reprezintă un sistem de norme care funcționează în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene. E un lucru explicabil, căci totul ce se întreprinde este întru binele consumatorului. 
La atelierele de lucru au fost evidențiate actele legislative de bază de care se ghidează țările membre ale UE în dezvoltarea cadrului de protecție a consumatorului. Astfel, fundamentul legislației UE îl constituie Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acceptate în unanimitate de guvernele celor 28 de state membre. Pe parcursul întrunirilor din această săptămână a fost evidențiată ideea, că fiecare țară din Uniunea Europeană deține organismele sale proprii de reglementare în domeniul asigurărilor, iar  cele ale UE vin să stabilească doar un regim prudențial armonizat în întreaga Uniune Europeană...
detaliat


Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
07.02.2017

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI FINANCIARE

Noutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 6801964