ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
11.05.2017

Evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut

Pagina de start | Noutăţi | Noutăţi Pagina de start Printeaza

Noutăţi

11.05.2017
Evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut
La 27 aprilie curent reprezentanții Comisiei Naționale a Pieței Financiare au participat la Atelierul de lucru de validare a Studiului privind evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut din Moldova, condus de dl Michael Gannon, expert din cadrul Fundației Ligii Irlandeze a Uniunilor de Credit.
Studiul privind evaluarea sectorului asociațiilor de economii și împrumut din Moldova a fost elaborat la inițiativa Unității Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD (Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă) în Republica Moldova și cuprinde o descriere amplă a sectorului asociațiilor de economii și împrumut, structura și evoluția acestuia, precum și oferă un șir de recomandări pe termen scurt, mediu și lung și pași de urmat pentru dezvoltarea și consolidarea asociațiilor de economii și împrumut  în vederea creșterii accesului la finanțe a populației din mediul rural...
detaliat
25.04.2017
STUDIEM EXPERIENȚA POLONEZĂ
În perioada 19-21 aprilie 2017 la Comisia Națională a Pieței Financiare  s-a desfășurat o nouă rundă de ateliere de lucru a misiunii de experți polonezi în cadrul activității 3.12- Consolidarea protecției consumatorilor și arbitrajul în asigurări, conținută pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF.
Unul din  subiectele abordate în cadrul atelierelor de lucru s-a referit la proiectul de instruire pe termen lung în baza  Centrului  Educațional Pentru Participanții Pieței -CEDUR. De altfel, nu este vorba, cum s-ar putea crede la prima vedere, de un sediu, unde au loc seminarele de instruire. E un logotip, marca CEDUR, ce a fost  a fost creat în anul 2009 la inițiativa KNF ca rezultat al caracterului ciclic al activităților educaționale  demarate cu un an mai devreme, în special, seminarele și atelierele destinate atât participanților profesioniști, cât și celor neprofesioniști ai pieței financiare...
detaliat
14.04.2017
PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI ANDRIAN CANDU LA CNPF
Astăzi Președintele Parlamentului Republicii Moldova  Domnul Andrian Candu s-a aflat la Comisia Națională a Pieței Financiare pentru a prezenta colectivului noua compnență a Consiliului de administrație  al CNPF, numită ieri de organul suprem legislativ.
Domnia Sa și-a exprimat certitudinea că  dl.Valeriu Chițan, avînd o bogată experiență de activitate în sectorul public și cel privat, precum și o expertiză în materie de finanțe, va face față exigențelor și provocărilor  timpului  și, implicit,   ale pieței financiare. De asemenea, Președintele Legislativului i-a prezentat pe vicepreședinții CNPF Iurie Filip și Nina Dosca, precum și pe membrii Consiliului de administrație Victor Captari și Viorel Miron, concluzionând în final, că efortul conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, îngemănat cu cel al angajaților instituției cu certitudine vor genera impactul așteptat de societate..
detaliat
14.04.2017
SĂRBĂTOAREA NE-A CHEMAT LA DRUM
Interesant lucru: cum suntem în preajma sărbătorilor, nu ne putem găsi astâmpăr, fiind, vorba populară, „cu ochii la cărare”. Și nu ne liniștim, până nu pornim  la drum.  Și de această dată am făcut aceeași cale spre satul Congaz de lângă Comrat, unde ne aștepta o cordială întâlnire cu niște prieteni sinceri, cu suflete neprihănite și ochii plini de bucurie și recunoștință. Ei știu  că de sărbători le vin oaspeți de la Chișinău, cu daruri și cuvinte adresate numai lor, celor 80 de elevi ai școlii auxiliare nr.4. Și nu contează cadoul ca atare. Pentru acești copii mult mai importantă  este vorba bună, zâmbetul venit de la inimă și asigurările de noi întâlniri. Căci atunci când conștientizezi că mai există cineva hăt departe,  tocmai la Chișinău, care se gândește la tine, viața devine mult mai plină de culori și nuanțe...
detaliat
07.04.2017
CONSOLIDAREA PROTECȚIEI CONSUMATORULUI ȘI ARBITRAJUL ÎN ASIGURĂRI
Atelierele de lucru, desfășurate săptămâna curentă  la Comisia Națională a Pieței Financiare, au fost dedicate tematicii privind protecția consumatorului și arbitrajului  în asigurări din cadrul proiectului Twinning.
Noua misiune de experți ai KNF a oferit colegilor din Chișinău un vast material informativ, pornind  chiar de la legislația comunitară, în cazul subiectelor abordate,  ce reprezintă un sistem de norme care funcționează în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene. E un lucru explicabil, căci totul ce se întreprinde este întru binele consumatorului. 
La atelierele de lucru au fost evidențiate actele legislative de bază de care se ghidează țările membre ale UE în dezvoltarea cadrului de protecție a consumatorului. Astfel, fundamentul legislației UE îl constituie Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, acceptate în unanimitate de guvernele celor 28 de state membre. Pe parcursul întrunirilor din această săptămână a fost evidențiată ideea, că fiecare țară din Uniunea Europeană deține organismele sale proprii de reglementare în domeniul asigurărilor, iar  cele ale UE vin să stabilească doar un regim prudențial armonizat în întreaga Uniune Europeană...
detaliat
31.03.2017
NOI ATELIERE DE LUCRU LA CNPF
Atelierele de lucru  desfășurate în această săptămână au constituit o nouă dovadă a  faptului, că proiectul Twinning, implementat iată deja al doilea an la Comisia Națională a Pieței Financiare cu sprijinul reprezentanților Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF ) este în continuă dinamică, fiind materializate rând pe rând activitățile de pe agenda întocmită la început de cale. În aceste zile a fost examinată chestiunea ce ține de elaborarea planurilor de intervenție ale societăților de asigurări și activitățile aferente.
După cum s-a menționat în procesul discuțiilor, până la faza de intervenție pentru redresarea  situației unei companii de asigurări, urmează  a fi stabilite cauzele situației financiare precare sau a insolvabilității ei, depistate pericolele în activitatea  acestei companii, prevăzute acțiunile de supraveghere, ba chiar și  instrumentele de soluționare în cazul eșecului.
În cadrul dezbaterilor s-a abordat și aspectul evaluării solvabilității companiilor de asigurări, adică capacitatea lor de a-și onora obligațiile față de titularii de polițe la scadență, chiar și în circumstanțele  când anumite cereri de despăgubire ce decurg din operațiunile curente,  ar putea fi soluționate și în decursul câtorva ani...
detaliat
23.03.2017
ANALIZA FONDULUI DE GARANTARE
În această săptămână experții Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia, împreună cu specialiștii Comisiei Naționale a Pieței Financiare, și-au propus să analizeze activitatea 3.5 din proiectul Twinning, ce ține de fondul de garantare în asigurări. Colegii polonezi au prezentat sistemul de garantare a asigurării de răspundere civilă auto (RCA) în Polonia. În scopul accesibilizării materialului oferit, experții din Polonia l-au prezentat pe domenii de aplicare.
Astfel, domeniul garanțiilor instituționale prevede activitatea  Fondului de garantare în asigurări, Biroului asigurătorilor auto din Polonia (PBMI), al ombudsmanului financiar și al Autorității de Supraveghere Financiară din această țară (KNF). Iar domeniul  garanțiilor juridice  se referă la baza legislativă în vigoare, inclusiv Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto,  Legea   Fondului de garantare în asigurări, a Biroului asigurătorilor auto din Polonia (2003), Legea cu privire la supravegherea asigurărilor și pensiilor (2003) și Legea cu privire la supravegherea asigurărilor și reasigurărilor (2015). De asemenea, colegii polonezi au abordat și un alt domeniu de aplicare-implementarea Directivelor de asigurare auto în Polonia.  Al patrulea subiect abordat în cadrul instruirii a vizat reflecțiile colegilor polonezi  pe marginea analizei pieței asigurării RCA în Moldova...
detaliat
14.03.2017
RAPORTARE TRIMESTRIALĂ
Astăzi Comisia Națională a Pieței Financiare a găzduit un eveniment care deși a devenit tradițional, de fiecare dată aduce informații noi, descoperă noi valențe și perspective pe care le oferă proiectul Twinning. Oficiali ai Uniunii Europene, liderii de proiect din partea Autorității de Supraveghere Financiară (KNF) din Polonia, precum și conducerea CNPF s-au întrunit pentru a se familiariza cu bilanțurile activităților realizate în trimestrul 6 de la lansarea proiectului Twinning la Chișinău.

După cum a fost constatat, în perioada noiembrie 2016- februarie 2017 experții polonezi au organizat și dezbătut  împreună cu specialiștii CNPF, conform agendei de lucru, 8 activități. Dinamic și fructuos s-a desfășurat activitatea ce ține de  revizuirea procedurilor privind ofertele publice iniţiale, în cadrul căreia s-a efectuat analiza cadrului legal privind ofertele publice și admiterea valorilor mobiliare spre tranzacționare pe piața reglementată,  trecut prin optica corespunderii și conformării acestuia cu legislația comunitară. În rezultatul discuțiilor experții polonezi au întocmit un raport de revizuire cu recomandări, precum  și mai multe modele de cereri pentru aprobarea prospectului și modele de hotărâri, prezentate în cadrul atelierului de lucru desfășurat cu acest prilej.
detaliat
16.02.2017
SISTEMUL DE AVERTIZARE TIMPURIE PENTRU ASIGURĂTORI
Noua misiune a experților Autorității poloneze de Supraveghere Financiară (KNF)  a venit  la Comisia Națională a Pieței Financiare, unde se implementează proiectul UE Twinning, pentru a examina împreună cu  colegii din Chișinău activitatea 3.1, evidențiată prin genericul materialului în cauză.
În cadrul întrunirilor din această săptămână polonezii și-au propus  să prezinte esența procesului de supraveghere utilizat de KNF cu aplicarea metodologiei Sistemului de avertizare timpurie (EWS), ce include EWS anual/simulările de criză și EWS trimestrial.
Specialiștii CNPF, participanți la întrunirea de lucru,  au aflat  că Sistemul de avertizare timpurie constituie un proces ce permite depistarea în faza incipientă a oricăror semnale privind eventuale deteriorări ori amenințări ale stabilității financiare a unei companii de asigurare, că  EWS este un instrument de supraveghere bazat pe riscuri, prospectiv, care oferă supraveghetorilor indicii cu privire la selectarea și monitorizarea companiilor de asigurări, care necesită o atenție sporită sub aspectul reglementării  și permite implementarea măsurilor de supraveghere adecvate pentru protecția consumatorilor, prevenirea riscului de contagiune și al perturbărilor pieței determinate de problemele economice ale unei instituții de încredere publică...
detaliat
27.01.2017
Îmbunătățirea raportării prudențiale pentru asigurători
În primele zile ale săptămânii curente specialiștii Direcției generale supraveghere asigurări din cadril Comisiei Naționale a Pieței Financiare au examinat diversele aspecte ale chestiunii, evidențiate în genericul acestui material. Problema îmbunătățirii raportării prudențiale pentru asigurători se regăsește pe agenda de lucru a proiectului Twinning, implementat la CNPF cu suportul financiar al Uniunii Europene și sprijinul practic al experților Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia ( KNF ).
Inițial participanții  atelierului de lucru au fost informați despre KNF în calitate de autoritate de supraveghere integrată ceea ce presupune supravegherea următoarelor piețe financiare: supravegherea bancară (bănci comerciale și cooperative), a pieței de capital, a pieței asigurărilor, a pieței pensiilor,  supravegherea suplimentară a  conglomeratelor financiare, cea a instituțiilor emitente de monedă electronică, instituțiilor de plată și a birourilor de servicii de plată și supravegherea uniunilor de credit  și economii cooperative. Cu unele diferențe structurale și de arie de acoperire tematică,  autoritățile noastre, după cum au putut să se convingă colegii din ambele țări, urmăresc același scop- supravegherea pieței financiare și asigurarea stabilității, securității și transparenței acesteia, sporirea încrederii în piața financiară nebancară, precum și protecția intereselor participanților pieței.
detaliat


Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
07.02.2017

SĂPTĂMÂNA INTERNAȚIONALĂ A EDUCAȚIEI FINANCIARE

Noutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 6729453