ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Cadrul normativ privind stabilitatea financiară
Indicatorii solidității financiare
Raport de stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Stabilitate financiară | Indicatorii solidității financiare Pagina de start Printeaza

Indicatorii solidității financiare

Stabilitatea sistemului financiar

Tendinţe recentele pe pieţele mondiale atestă o atenţie sporită a autorităţilor de supraveghere a pieţelor financiare asupra problemei menţinerii stabilităţii financiare prin intermediul identificării, măsurării şi monitorizării indicatorilor macroprudenţiali a riscurilor sistemice.

În baza studiilor empirice ale perioadelor precedente au fost identificaţi factorii determinanţi ce stau la baza producerii crizelor şi care vor facilita în viitor prognozarea declanşării acestora. De asemenea, s-a constatat că indicatorii macroeconomici conţin informaţie relevantă şi conturează anumite tendinţe în ceea ce priveşte vulnerabilităţile sistemelor financiare.

Reieşind din cele mai bune practici aplicate la nivel internaţional, instituţiile financiare internaţionale recomandă autorităţilor de reglementare şi supraveghere a pieţelor financiare naţionale să intervină printr-o abordare individualizată deja la stadiile incipiente ale deteriorării situaţii financiare a participanţilor pieţei şi să întreprindă măsuri corective prin intermediul ajustării politicii de reglementare şi supraveghere. Succesul intervenţiei autorităţii depinde în mare măsură de modul în care sunt evaluate expunerile instituţiilor la risc. Din aceste considerente apare necesitatea de a promova o mai bună înţelegere a riscurilor şi utilizarea unor instrumente de supraveghere adecvate.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare avînd drept obiective asigurarea stabilităţii, transparenţei, siguranţei şi eficienţei sectorului financiar nebancar, prevenirea riscurilor sistemice şi manipulării pe piaţa financiară nebancară, protejarea drepturilor participanţilor la piaţa financiară nebancară, desfăşoară activităţi în scopul unei mai bune înţelegeri a factorilor ce generează riscurile sistemice şi corelaţia acestora cu ciclurile economice.

În baza recomandărilor Fondului Monetar Internaţional, Comisia Naţională a Pieţei Financiare asigură generalizarea şi prezentarea indicatorii de soliditate financiară care reprezintă un instrument important în procesul de evaluare a stabilităţii financiare şi elaborării măsurilor de minimizare a riscurilor sistemice.

Indicatorii  solidității financiare consolidați pot fi accesaţi urmînd link-ul:     ISF

Ultima actualizare: 22.11.2012
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7589817