ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Despre FCI
Lista membrilor Fondului de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Fondul de compensare a investitorilor | Despre FCI Pagina de start Printeaza

Despre FCI

                                                                 Fondul de Compensare a Investitorilor (FCI)
 
Scopul FCI

FCI are drept scop compensarea investitorilor - clienţi persoane fizice ai membrilor FCI în cazul incapacităţii acestora de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale clienţilor, transmise membrilor în contextul prestării serviciilor de investiţii şi serviciilor conexe.

Cadrul legal

FCI, constituit şi gestionat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), este reglementat de următoarele acte:

·      Directiva nr.97/9/CE din 3 martie 1997 a Parlamentului European şi a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori,

·      Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital,

·      Regulamentul privind Fondul de compensare a investitorilor, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. 32/2 din 16.06.2014.

Membrii FCI

Calitatea de membru al FCI este deținută de către societățile de investiții și persoanele acceptate autorizate în modul corespunzător de către CNPF. Aceste entități sunt obligate să obțină calitatea de membri ai FCI în termen de 30 de zile de la data obținerii autorizației CNPF, iar entitatea respectivă poate desfășura activitățile autorizate doar după dobândirea calității de membru al FCI.

Contribuţiile membrilor FCI

Pentru a asigura resursele financiare necesare pentru plata compensaţiilor, membrii FCI sunt obligaţi să plătească contribuţia iniţială, contribuţia anuală, precum şi contribuţia specială după caz.

Contribuţia iniţială este suma nerambursabilă datorată şi plătită iniţial de către membrii FCI până la data dobândirii calităţii de membru al FCI, şi reprezintă 1% din valoarea capitalului iniţial minim stabilită de legislaţie în funcţie de categoria de licenţă eliberată, dar nu mai puţin de echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plăţii.

Contribuţia anuală este suma nerambursabilă datorată în fiecare an de către membrii FCI, care reprezintă o cotă procentuală din suma veniturilor obţinute în cumul de societăţile de investiţii şi persoanele acceptate din anumite servicii şi activităţi desfăşurate pe parcursul anului de gestiune.

Cuantumul cotelor procentuale se stabilesc de către CNPF până la 25 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune. Contribuţia anuală se achită până la data de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul de gestiune, iar valoarea acesteia nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul oficial al leului moldovenesc din ziua efectuării plăţii.

Contribuţia specială este suma nerambursabilă datorată de către membrii FCI în cazurile în care mijloacele acestuia sunt insuficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată a compensaţiilor, în mărime cu cel mult dublul contribuţiei anuale aferente anului financiar respectiv, al cărei cuantum, precum şi termen de plată al acesteia va fi determinat de CNPF.

Compensarea investitorilor

În cazul incapacităţii membrului FCI de a returna mijloacele băneşti şi/sau instrumentele financiare ale investitorilor săi, FCI achită în mod egal şi nediscriminatoriu fiecărui investitor prejudiciat o compensaţie nu mai mare de 6 000 de lei.

FCI iniţiază achitarea compensaţiilor în situaţiile în care:

a) CNPF consideră că, pentru moment, membrul FCI nu este apt, din motive ce ţin de situaţia financiară, să-şi îndeplinească obligaţiile către investitori şi nici nu există premise pentru a considera că acesta îşi va îndeplini aceste obligaţii în timp rezonabil;

b) instanţa de judecată a emis o hotărâre definitivă referitor la intentarea procesului de insolvabilitate.

Din contul FCI nu se compensează prejudiciile şi nu se achită compensaţii:

a) persoanelor care deţin o cotă de cel puţin 5% în capitalul societăţii de investiţii;

b) membrilor consiliului, ai organului executiv unipersonal sau membrilor organului executiv colegial şi ai organelor de control ale societăţii de investiţii;

c) persoanelor care se află în relaţii de familie cu persoanele indicate la lit.b);

d) clienţilor profesionişti;

e) auditorului societăţii de investiţii şi angajaţilor acesteia;

f) clienţilor societăţii de investiţii care sînt direct responsabili pentru fapte ce au cauzat ori au agravat situaţia financiară negativă a societăţii de investiţii.

Din contul FCI nu pot fi efectuate compensaţii pentru creanţele faţă de investitori ce rezultă dintr-o activitate şi/sau tranzacţie suspectă de spălare de bani şi cu finanţare a terorismului, conform hotărârii instanţei de judecată.


Ultima actualizare: 16.02.2015
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587335