ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Date istorice
Conducerea
Regulamentul CNPF
Management financiar si control
Structura
Posturi vacante
Galerie foto
Contacte
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Despre CNPF | Conducerea Pagina de start Printeaza

Conducerea

Comisia Naţională a Pieţei Financiare este condusă de Consiliul de Administraţie, care este un organ colegial compus din 5 membri desemnaţi de Parlament.


Valeriu CHIȚAN - președinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare


Născut la 1 iunie 1955 în satul Fântâniţa, raionul Drochia.

STUDII și INSTRUIRI
Universitare: Institutul Politehnic din Chişinău, Facultatea Economie, specializarea Finanțe și Credit (1976).
Postuniversitare: masterat în Administrarea Afacerilor (Bled School of Management, Slovenia, 2002).

Stagii de pregătire:
Institutul Economie și Finanțe din Sankt-Petersburg (1980);
Institutul Fondului Monetar Internaţional din Viena (JVI IMF, 1992-1996).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1976-1984 economist superior, șef inspecție venituri, șef inspecție buget în cadrul  autorității raionale  Finanțe Dondușeni.
1984-1987 șef al autorității raionale Finanţe Donduşeni, membru al Comitetului executiv raional.
1987-1991 şef secţie, şef  direcţie, şef Direcție generală buget în cadrul  ministerului Finanțelor. În anii 1988-1990 s-a preocupat și de problemele regionalismului financiar-bugetar şi descentralizarea finanţelor publice, la scară unională și națională. Autor și promotor al primului act normativ suveran în materie de finanțe publice (Legea cu privire la sistemul bugetar din 29.11.1990).
1991-1994 viceministru, prim-viceministru al Finanţelor; membru al Comitetului pentru Reforma Monetară, înființat prin Decret prezidențial din 09.12.1992.
1994-1998
ministru al Finanţelor, în mandatul căruia  au fost promovate  bazele sistemului fiscal-bugetar, instituționalizată trezoreria de stat, implementate  standardele naționale de contabilitate și audit. În calitatea  și de preşedinte al Consiliului Creditorilor (1995-1998) a gestionat un  proces amplu de restructurare economică și redresare financiar-operațională a sectorului real.

În perioada exercitării funcţiilor ministeriale, Valeriu Chițan, concomitent, a reprezentat Guvernul în calitate de:
  • membru al Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei (1992-1994);
  • viceguvernator pentru Republica Moldova în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Fondului Monetar Internațional (1992-1994);
  • guvernator pentru Republica Moldova în cadrul Consiliului Guvernatorilor al Băncii Mondiale (1994-1998).
 
1998-2003 preşedinte al Asociaţiei Băncilor din Moldova, fiind realizate inițiative legislative şi regulatorii aferente consolidării instituţionale a sectorului bancar. A reprezentat  comunitatea bancară în cadrul Comisiei pentru elaborarea și asigurarea aplicării măsurilor de depășire a crizei economico-financiare, constituită prin Decret prezidențial din 16.10.1998.
2003-2010 top-manager în grupul petrolier LUKOIL, până în 2006 a administrat proiectul corporativ de valorificare și poziționare pe piața de distribuție din Ungaria.
2011-2016
membru al Curţii de Conturi, exercitând coordonarea misiunilor de audit extern și promovarea schimbărilor cu impact managerial, financiar și social în sectorul public. Coautor al Legii privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova (nr. 260/2017).

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din 13 aprilie 2017, Valeriu Chițan a fost desemnat în calitate de președinte al Consiliului de Administrație al CNPF pentru un mandat de 5 ani.


Nina DOSCA - vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare

Născută la 23 ianuarie 1962 în satul Lozova, raionul Strășeni.    

STUDII și INSTRUIRI

Universitare: Universitatea de Stat ”M. Lomonosov” din Moscova, Facultatea Economie (1985).

Stagii de pregătire:
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse de Valori, U.S.A. Washington DC (1996);
Rețeaua de Privatizare din Europa Centrală și de Est din Slovenia (CEEPN, 1994);
Centrul  Băncii Mondiale pentru Reforma Raportării Financiare și Academia Diplomatică din Viena (CFRR, IFRS, 2013);
Toronto Centre (2013);
Institutul Fondului Monetar Internaţional din Viena (JVI IMF, 2015).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1985-1994 cadru didactic, Colegiul de telecomunicații, or. Chișinău.
1994-1999 expert principal, șef Direcție licențe și reglementare a piețelor de capital în   cadrul Comisiei de Stat pentru Piața Hârtiilor de Valoare.
1999-2013 șef de subdiviziuni structurale, director al Departamentului valori mobiliare, director al Direcției generale supraveghere valori mobiliare, Comisia Națională a Pieței Financiare.
 
În conformitate cu Hotărârea Parlamentului  nr.178 din 12 iulie 2013 a fost desemnată în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe un termen de 5 ani.


Iurie FILIP - vicepreședinte al Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei FinanciareNăscut la 12 iunie 1959, în satul Scumpia, raionul Fălești.


STUDII și INSTRUIRI
Universitare: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de matematică și cibernetică, calificarea: matematician, învățător de matematică (1981).
Postuniversitare: Universitatea Liberă Internațională din Moldova (1997).
Doctor în economie.

ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1981-1984 inginer-programator, Centrul de calcul interuniversitar.
1988-1989 cercetător științific la Universitatea de Stat din Moldova, Catedra de cibernetică și matematică.
1989-1994 sef Serviciul de informatică, Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova.
1994-2001 director general, SA ”TRIADA”.
2001-2003
șef al secției investiții, BC ”Energbank” S.A.
2003-2005 manager-șef, Compania de investiții ”Manager Capital Grup” S.R.L.
2005-2011 președinte al Comisiei de lichidare, Fondul de investiții ”Telecom-Invest” S.A.
2011- prezent
membru, vicepreședinte al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.
 


Victor CAPTARI - membru al Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Născut la 6 mai 1954 în satul Costiceni, raionul Nouasulița, regiunea Cernăuți (Ucraina).

STUDII și INSTRUIRI
Universitare: Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (1978).
Postuniversitare: Universitatea de Stat ”M. Lomonosov” din Moscova
(1989).
Doctor în filosofie.


ACTIVITATE PROFESIONALĂ
1978-1979 viceprocuror, Procuratura regională Cernăuți.
1979-1981 anchetator, Procuratura militară unională, Districtul Moscova.
1981-1986 șef Secție cadre, Universitatea de Stat din Moldova.
1986-1992 lector universitar, Universitatea de Stat din Moldova și Academia de Studii Economice din Moldova.
1992-1995
director, Întreprinderea mică ”Carat”.
1995-1997 consilier, Consiliul de Administrație al Băncii de Economii; director al reprezentanței BEM în Germania.
1997-1998 prim-vicepreședinte, președinte ”Bucuria Bank”.
1998-1999
vicepreședinte, Comisia de Stat pentru Piața Hârtiilor de Valoare.
2010            
consilier în probleme politice, Președinția Republicii Moldova.
2011 – prezent
vicepreședinte, membru al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare.


 

Viorel MIRON - membru al Consiliului de Administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare


Născut la 6 septembrie 1980 în comuna Tohatin, municipiul Chişinău.

STUDII și INSTRUIRI
Universitare: Academia de Studii Economice din Moldova, specializarea Bănci și Burse de Valori (2002).
Postuniversitare: masterat în 
Administrarea financiar-bancară  (Academia de Studii Economice din Moldova, 2008).

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

2002-2003 casier-expert, Banca Comercială „Moldova Agroindbank” S.A.
2003-2010 contabil şef, Societatea pe acțiuni „RENABS”.
2010-2016 controlor de stat principal /auditor public, Curtea de Conturi.
2016-2017 șef adjunct, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova, Oficiul Teritorial Chișinău.

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului  nr. 73 din 13 aprilie 2017 a fost desemnat în calitate de membru al Consiliului de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe un termen de 5 ani.  


Ultima actualizare: 16.01.2018
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587346