ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Noutăţi | Anunţuri Pagina de start Printeaza

Anunţuri

În atenția societăților pe acțiuni La 1 septembrie 2016 expiră termenul de prezentare de către entitățile de interes public a rapoartelor semestriale.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare (C.N.P.F.), în temeiul prevederilor legale și întru asigurarea transparenței, siguranței și eficienței pieței de capital, în vederea conformării societăților de interes public prevederilor legale, comunică următoarele.
Conform prevederilor Legii nr.171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital” și a Regulamentului „Cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare”, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr.7/11 din 12.02.2016 (în continuare Regulament), publicat în Monitorul Oficial nr.134-139/863 din 20.05.2016 societățile pe acțiuni- entitățile de interes public (în continuare - entitate de interes public) sunt obligate în termen de cel mult 2 luni după încheierea semestrului să dezvăluie public raportul semestrial.
Totodată Vă comunicăm că Modelul-tip al raportului semestrial  este prezentat în Anexa nr.1 la Regulament, care poate fi găsit pe http://cnpf.md/md/leginorm/ și pe http://cnpf.md/md/formsp/. Menționăm că pe http://cnpf.md/md/formsp/  este plasată  și informația privind unele întrebări referitor la modul de completare a raportului semestrial al entității de interes public.
În conformitate cu art.118, art.119, art.121 din Legea 171 din 11.07.2012 „Privind piața de capital”  și a Regulamentului entitatea de interes public este obligată să dezvăluie informația prin intermediul Mecanismului oficial de stocare a informației (în modul stabilit conform Regulamentului  „Cu privire la mecanismul oficial de stocare a informaţiilor”, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F nr.22/8 din 29.04.2015) și în formă electronică pe pagina web proprie. Astfel, entitățile de interes public urmează să încheie un contract cu ziarul  „Capital Market” Î.S (operatorul Mecanismului oficial de stocare a informației) și să elaboreze pe pagina web proprie un compartiment privind dezvăluirea informației.
Menționăm de asemenea că, în strictă conformitate cu prevederile art. 29 alin.(1) și art.47 alin.(2) din Legea contabilității nr.113-XVI din 27.04.2007 entitățile de interes public prezintă situaţii financiare anuale şi semianuale (semestriale) conform Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.
Suplimentar la cele expuse, vă informăm că în conformitate cu pct.2 din Hotărîrea C.N.P.F. nr.67/10 din 24.12.2015, publicată în Monitorul Oficial nr.49-54/363 din 04.03.2016 (prin care s-a aprobat Codul de Guvernanță Corporativă)  entitățile de interes public în termen de 6 luni din data de 04.03.2016 se vor conforma prevederilor Codului de Guvernanţă Corporativă.
Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la C.N.P.F  (Direcția monitorizare emitenți 022-859-471,022-859-475, 022-859-472, 022-859-478) și la ziarul Capital Market (022-221-287, 022-227-758)


Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587282