ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Noutăţi | Anunţuri Pagina de start Printeaza

Anunţuri

În atenția societăților pe acțiuni!

            La data de 20.05.2016 a intrat în vigoare Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare (publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 134-139 din 20.05.2016).

Regulament stabilește conținutul și modul de dezvăluire a informației de către următoarele categorii de emitenți de valori mobiliare:

1) emitentul, care întrunește criteriile unei entităţi de interes public;

2) emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare (în continuare - MTF);

3) emitentul, ale cărui valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieței reglementate și/sau MTF.

 Menționăm că, urmare a intrării în vigoare a Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare:

1. Se abrogă:

- Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 18/10 din 14.05.2010 ,,Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.150-152, art.539), cu modificările și completările ulterioare;

- Anexa nr.2 ,,Regulamentul cu privire la modul de dezvăluire a informaţiei privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea financiar-economică a societăţilor pe acţiuni de tip deschis” la Hotărîrea Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr.17/6 din 28.06.2001 ,,Cu privire la aprobarea actelor normative referitor la prezentarea dărilor de seamă specializate ale societăţilor pe acţiuni de tip deschis” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.4, art.8), cu modificările și completările ulterioare.

2. Emitenții, ale căror valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieței reglementate și/sau în afara MTF, vor prezenta Comisiei Naționale a Pieței Financiare (C.N.P.F.) raportul anual (formularul nr.10) pentru anul 2015 în termen de pînă la 01.06.2016.

Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenţii de valori mobiliare poate fi găsit pe pagina web oficială a C.N.P.F.    http://www.cnpf.md/md/leginorm/ si a ziarului Capital Market    www.capital.market.mdOpinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587287