ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Noutăţi | Anunţuri Pagina de start Printeaza

Anunţuri

În atenția societăților pe acțiuni și societăților de registru

În atenția societăților pe acțiuni și societăților de registru

În vederea punerii în aplicare a prevederilor Legii privind piața de capital, Comisia Națională a Pieței Financiare a creat un sistem integrat pentru menţinerea informaţiei prezentate de către societăţile de registru şi emitenţii care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător - copia electronică back-up a fiecărui registru ţinut de către aceştia. Colectarea datelor de back-up prezentate se efectuează în scopul stocării datelor pentru restabilirea lor în cazul în care informaţia deţinută de societatea de registru sau emitent este compromisă, deteriorată, pierdută sau furată şi monitorizării, supravegherii societăţilor de registru şi emitenţilor care ţin registrul deţinătorilor de valori mobiliare de sine stătător.

Avînd temei normele stabilite de Legea privind piața de capital, pentru întreținerea și modernizarea Sistemului informațional de menținere a datelor conținute în registrele  deținătorilor de valori mobiliare, în bugetul Comisiei Naționale a Pieței Financiare pentru anul 2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.237 din 17.12.2015, a fost stabilită plata anuală în cuantum de 500 lei ce urmează a fi achitată de către fiecare emitent de valori mobiliare.

Totodată, pe data de 8 aprilie 2016 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-99 au fost publicate modificările și completările la Regulamentul cu privire la modul de percepere a taxelor și plăților de către Comisia Națională a Pieței Financiare, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr.45/8 din 06.09.2007, prin care se stabilesc plătitorii, modul de percepere și termenul de achitare a plății respective.

 

Rechizite bancare

BC “Victoriabank” SA Filiala nr.11

Codul băncii VICBMD2X883
IBAN - MD24VI000002251311138MDL  

C/f  1007601001293Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587288