ro en ru
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Noutăţi
Anunţuri
Arhiva
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
26.12.2017

ATELIER DE LUCRU LA CNPF

Pagina de start | Noutăţi | Anunţuri Pagina de start Printeaza

Anunţuri

În atenția societăților pe acțiuni!

În conformitate cu art.2 din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, art.2 alin. (5), art. 119 alin. (1) și alin.(6) din Legea nr.171 din 11.07.2012 ”Privind piața de capital” (în continuare–Legea nr.171 din 11.07.2012), prevederile stabilite în secţiunea 1 “Dezvăluirea informației” din capitolul VI ”Protecția investitiorilor” din Legea nr.171 din 11.07.2012 se aplică:
a) entităților de interes public (inclusiv emitenților ale căror valori mobiliare sînt admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată);
b) emitenților ale căror valori mobiliare sînt admise în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare (MTF),
care vor dezvălui public informația  în conformitate cu actele normative adoptate de către Comisia Naţională a Pieței Financiare.
În acest context specificăm că în condițiile art.87 alin.(11) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997, emitenții de valori mobiliare, inclusiv și emitenții, ale căror valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieței reglementate și/sau MTF vor dezvălui rapoarte financiare şi specifice conform conţinutului, modului de întocmire şi prezentare a acestora stabilite de actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, aprobate în comun cu Ministerul Finanţelor.
Menționăm că, Regulamentul cu privire la dezvăluirea informației de către emitenții de valori mobiliare (în continuare – Regulament), elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012, Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 și a altor acte legislative, în scurt timp va fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

IMPORTANT!
Raportul anual pentru anul 2015 va fi prezentat Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare și va fi publicat în organul de presă de către entitățile de interes public și de către emitenții ale căror valori mobiliare sînt admise în cadrul unui sistem multilateral de tranzacţionare în conformitate cu actul normativ în vigoare și anume Instrucțiunea cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni, aprobată prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 18/10 din 14.05.2010, cu completările și modificările ulterioare.
Termenul de prezentare și de publicare în presă a raportului anual pentru anul 2015 este de 30 aprilie 2016.
Pentru informații suplimentare adresați-vă la următoarele numere de contact:
0 (22) 859-470/859-471/859-472/859-474/859-475/859-478
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
19.12.2017

Comisia Națională a Pieței Financiare propune pentru consultare publică Proiectul Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliareNoutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 7587286