ro en ru
Republic of Moldova
National Commission for Financial Markets
Search
Content
News
News
Announces
Archive
About NCFM
NCFM Activity
Meetings
NCFM Publications
Legal framework
Supervised entities
Fondul de compensare a investitorilor
Statistical and analytical information
Financial stability
Useful information
Technical assistance
Public Procurement
Vînzare „cu strigare”
Information System
Public financial education campaing
News
28.10.2015

The European Union supports development of the risk-based supervision system for the non-banking financial market participants in Moldova

Home page | News | News Home page Print

News

STUDIEM EXPERIENȚA POLONEZĂ

În perioada 19-21 aprilie 2017 la Comisia Națională a Pieței Financiare  s-a desfășurat o nouă rundă de ateliere de lucru a misiunii de experți polonezi în cadrul activității 3.12- Consolidarea protecției consumatorilor și arbitrajul în asigurări, conținută pe agenda proiectului Twinning, implementat la CNPF.
Unul din  subiectele abordate în cadrul atelierelor de lucru s-a referit la proiectul de instruire pe termen lung în baza  Centrului  Educațional Pentru Participanții Pieței -CEDUR. De altfel, nu este vorba, cum s-ar putea crede la prima vedere, de un sediu, unde au loc seminarele de instruire. E un logotip, marca CEDUR, ce a fost  a fost creat în anul 2009 la inițiativa KNF ca rezultat al caracterului ciclic al activităților educaționale  demarate cu un an mai devreme, în special, seminarele și atelierele destinate atât participanților profesioniști, cât și celor neprofesioniști ai pieței financiare. În cadrul atelierelor de lucru s-a subliniat cine e responsabil de organizarea și desfășurarea instruirilor ( în cazul KNF-Departamentul comunicare publică ), care sunt  grupurile-țintă ale seminarelor CEDUR, formele și rolul activităților de instruire. Colegii polonezi s-au referit și la modul de alegere a subiectelor pentru seminarele în domeniul asigurărilor, la procedura de organizare a acestora, subliniindu-se ideea, că atare acțiuni nu au sorți de izbândă fără un buget și un program al seminarelor întocmit în prealabil. De altfel, pentru finanțarea tuturor activităților de instruire  organizate anual  KNF planifică resurse în mărime de 0,08% din bugetul său.
În procesul discuțiilor din cadrul atelierelor de lucru s-a făcut referință și la modalitățile de informare a publicului privind  activitățile întreprinse sau cele de viitor ale KNF. În acest sens a fost evidențiat site-ul oficial  al KNF în calitatea sa de instrument principal de informare și comunicare, căci  prin intermediul lui se oferă posibilitatea de înscriere la seminarele CEDUR, etc.
La un alt capitol, în centrul atenției experților polonezi și specialiștilor CNPF a fost Raportul anual de activitate al KNF. Subiectul în cauză a fost dezbătut prin optica mai multor aspecte componente, cum ar fi:
-prezentarea istorică a  elaborării rapoartelor de activitate,  în strânsa legătură cu schimbările de pe piața financiară; 
-structura detaliată și sfera de aplicare a datelor prezentate în raport;  
-procedura de întocmire a raportului anual cu privire la activitățile KNF;
-ghiduri pentru persoanele care pregătesc conținutul raportului;
-activitățile realizate în cadrul procedurii;
-rolul Departamentului comunicare publică (PCD) al KNF, în calitate de coordonator al activității de elaborare a raportului;
-procesul de publicare a documentului - selectarea contractantului, circulația/numărul copiilor și distribuirea (grupurile-țintă).
     Constituind un teren fertil pentru discuții, atelierele de lucru din această săptămână au oferit prilejul de a pătrunde în esența unei  sfere de importanță majoră în contextul activității examinate- cea a publicațiilor educaționale. Experiența  colegilor din Polonia, în calitate de exemplu, demonstrează că  la desfășurarea activităților educaționale  KNF încearcă să cuprindă un public cât mai larg și, în același timp, să gestioneze fondurile publice în mod eficient, fiind receptivă la comentariile destinatarilor. Atunci când e vorba de publicațiile educaționale, se ține cont de destinatari, numărul de copii, modalitățile de distribuire, structura publicării,  gama subiectelor privind piața asigurărilor etc. Nu în ultimul rând contează procedura de coordonare pentru procesul de publicare și distribuire a publicațiilor emise de KNF, precum și acțiunile întreprinse conform procedurii, fiind deloc neglijabil rolul Departamentului comunicare publică al KNF în calitate de coordonator al sarcinii, care are un șir de obligațiuni până când publicația, de la proiect și intenție,  va deveni o producție literalmente palpabilă.  Desigur, s-a evidențiat și  importanța  selectării autorilor, sursa subiectelor pentru publicații,  precum și  cea a cărților electronice - o formă electronică a publicației, care  actualmente  a devenit foarte populară.


Opinions and suggestions
Announces
02.09.2015

02.09.2015 Job Advertisement for RTA AssistantNews |About NCFM |NCFM Activity |Meetings
NCFM Publications |Legal framework |Supervised entities |Fondul de compensare a investitorilor |Statistical and analytical information |Financial stability |Useful information |Technical assistance |Public Procurement |Vînzare „cu strigare” |Information System |Public financial education campaing

Elaboration and technical support: Special telecommunication centre

Visitors statistic: 7442980