ro ru en
Republica Moldova
Comisia Naţională a Pieţei Financiare
Căutare pe site
Navigare
Noutăţi
Despre CNPF
Activitatea CNPF
Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF
Baza normativă
Entităţi supravegheate
Fondul de compensare a investitorilor
Informaţii statistice şi analitice
Stabilitate financiară
Informaţii utile
Asistenţă tehnică
Achiziţii publice
Licitaţie de vînzare
Sistem informaţional RCA Data
Campania de educare financiară a publicului
Noutăţi
28.11.2016

SĂPTĂMÎNA ACTIVITĂȚII PRIVIND PROCEDURILE OFERTELOR PUBLICE INIȚIALE

Noutăți
SĂPTĂMÎNA ACTIVITĂȚII PRIVIND PROCEDURILE OFERTELOR PUBLICE INIȚIALE
28.11.2016
Timp de o săptămână angajații Comisiei Naționale a Pieței Financiare, împreună cu specialiștii Autorității de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF),  au examinat și dezbătut Activitatea 2.10- Revizuirea procedurilor privind ofertele publice inițiale a proiectului Uniunii Europene Twinning.
În această perioadă au fost organizate ateliere de lucru, în cadrul cărora s-au studiat detaliat multiplele aspecte ale problemei. A fost examinat Regulamentul nr. 809/2004 al Comisiei Europene din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar...
detaliat
A SPORI ÎNCREDEREA PUBLICULUI
18.11.2016
În această săptămînă la Comisia Națională a Pieței Financiare, de rînd cu alte multiple  probleme, în centrul atenției a fost studierea mai aprofundată a  chestiunii ce ține de creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățire a încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale de pe piața financiară. Prilejul a fost  oferit de agenda proiectului UE TWINNING, implementat la CNPF cu sprijinul reprezentanților Autorității de Supraveghere Financiară ( KNF) din Polonia.
Astfel, în cadrul atelierelor de lucru cu participarea misiunii experților KNF și angajaților CNPF s-a discutat Activitatea 2.20- îmbunătățirea  încrederii publicului în instrumentele și serviciile investiționale în domeniul fondurilor  organismelor de plasamente colective în valori mobiliare (OPCVM). Și, după cum s-a atras stenția la aceste întruniri, pentru a atinge obiectivele scontate, e necesar de întreprins acțiuni inerente activităților de acest gen: identificarea prealabilă corectă a nivelului actual de cunoștințe despre piața financiară în rândul investitorilor,  evaluarea capacității lor financiare și a disponibilității acestora de a investi în anumite produse financiare sau de a desfășura un anumit tip de activitate. Or, scopul în cauză poate fi materializat doar în condițiile cînd activitatea investițională  a OPCVM  se bazează pe un regulament național clar și transparent..
detaliat
Proiectul TWINNING

Uniunea Europeană susține dezvoltarea sistemului de supraveghere bazată pe riscuri pentru participanții pieței financiare nebancare din Moldova

 

Uniunea Europeană a lansat un nou Proiect Twinning în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale a pieței financiare nebancare din Moldova. Ședința de lansare a Proiectului Twinning a avut loc la data de 30 octombrie 2015, cu participarea reprezentanților de nivel înalt de la Delegația UE în Moldova, Guvern și administrația publică din Polonia și Moldova.

Proiectul Twinning “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, finanțat de Uniunea Europeană, va fi implementat de către Autoritatea Poloneză de Supraveghere Financiară (KNF) în beneficiul Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), responsabilă pentru supravegherea pieței financiare nebancare din Moldova.

Proiectul Twinning va acorda asistență CNPF la consolidarea capacităților sale operaționale și instituționale de supraveghere și reglementare a sectorului pieței de capital și a fondurilor de investiții, sectorului companiilor de asigurări precum și cel al asociațiilor de economii și împrumut (uniunile de credit) și fondurilor de pensii.

Partenerii din Polonia și Moldova, cu sprijinul financiar din partea UE, vor lucra împreună pentru a dezvolta un cadru eficient de reglementare și supraveghere în Moldova.

Pe parcursul a 2 ani de implementare a proiectului, experții de la KNF, cu sprijinul financiar din partea UE, vor acorda asistență partenerului Moldovean în domeniul elaborării unui sistem de supraveghere în bază de riscuri pentru participanții de pe piața financiară nebancară întru asigurarea stabilității și siguranței acestui sector și întru îmbunătățirea rolului său în economia națională.
Pe durata Proiectului Twinning un accent specific va fi pus pe elaborarea și implementarea Sistemului de supraveghere în baza riscurilor de către CNPF precum și alinierea la acquis-ul UE și implementarea celor mai bune practici UE cu privire la supravegherea piețelor financiare nebancare. O metodologie și standarde mai bune de supraveghere a piețelor financiare nebancare inclusiv piața de capital, asigurările, fondurile de pensii și uniunile de credit din Moldova, aliniate la acquis-ul UE relevant și cele mai bune practici, vor permite o aplicare mai eficientă și asigurată a sistemului de supraveghere bazat pe prognozarea și evaluarea riscurilor. În consecință, piața financiară nebancară bine-funcțională din Moldova va contribui la creșterea economică, precum și la securitatea și stabilitatea generală a participanților de pe piața financiară nebancară.

detalii
Opinii şi sugestii

Cu privire la lansarea Sistemului Automatizat de Stat de evidența a asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto
 
Cu privire la propunerile de amendare a legislaţiei fiscale pe piaţa financiară nebancară
Nume
E-mail*
Mesaj*

*
 
Anunţuri
08.08.2016

În atenția societăților pe acțiuni La 1 septembrie 2016 expiră termenul de prezentare de către entitățile de interes public a rapoartelor semestriale.

Noutăţi |Despre CNPF |Activitatea CNPF |Şedinţele Consiliului de administraţie
Publicaţiile CNPF |Baza normativă |Entităţi supravegheate |Fondul de compensare a investitorilor |Informaţii statistice şi analitice |Stabilitate financiară |Informaţii utile |Asistenţă tehnică |Achiziţii publice |Licitaţie de vînzare |Sistem informaţional RCA Data |Campania de educare financiară a publicului

Elaborarea şi suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale

Statistica vizitatorilor: 6329901